Szanowni Państwo,
zajęcia w roku akademickim 2023/2024 odbywają się zgodnie z planami zamieszczonymi na stronach Wydziału NMiNoZ oraz zgodnie z terminarzem spotkań podanym na stronie kursu. Terminarz uwzględnia liczbę godzin w semestrze przypadającą na dany przedmiot. Proszę zwracać uwagę na daty zajęć.


Szanowni Państwo,
Uprzejmie przypominam o przychodzeniu na ćwiczenia w ramach grup, do których zostaliście Państwo przypisani.

Uprzejmie informuję, że na ćwiczeniach powinno być w sali maksymalnie 20 osób.
Zmiana grupy ćwiczeniowej może mieć miejsce tylko w uzasadnionych przypadkach losowych i tylko pod warunkiem, gdy limit miejsc w sali nie został przekroczony. Niedopuszczalne jest korzystanie dwóch osób z jednego komputera.


Materiały do ćwiczeń i wykładów są na bieżąco publikowane na stronie matgen.pl w zakładce kursu. Materiały udostępniane są na licencji CC (dostęp publiczny).


Konsultacje: e-konsultacje oraz

Kornelia Polok: polokkornelia@gmail.com
Roman Zieliński: prof.romanzielinski@gmail.com

reklama matematyka