GENETYKA, KIERUNEK FIZJOTERAPIA:

Sylabus wraz z:
 • tematyką wykładów,
 • zasadami zaliczania przedmiotu,
 • efektami kształcenia.
  Obecności na wykładach i bieżąca punktacja

  KOLOKWIUM I: obejmuje wykłady 01-05

  Termin: 24.11.2020., test, tryb live, w godzinach wykładu, 8:15-8:45

  KOLOKWIUM II: obejmuje wykłady 06-10

  Termin: 26.01.2021., godz. 8:30-9:00, tryb live (MS Forms).
  Proszę Starostę o podanie ewentualnego terminu poprawy. Proszę o kontakt mailowy.


  PREZENTACJE: w ciągu całego semestru, do 26.01.2021 r.

  Prezentacje są dobrowolne i powinny dotyczyć zagadnień z genetyki. Prezentację należy przygotować indywidualnie. Każda osoba może przygotować jedną prezentację w semestrze. Za prezentację można otrzymać maksymalnie 5 punktów.  TEMATYKA WYKŁADÓW

  01 Wykład, 2020.10.13.
  Komórka i cykl życiowy: Budowa komórki prokariotycznej i eukariotycznej. Cykl życiowy komórki. Organizmy modelowe w badaniach biologicznych.

  02 Wykład, 2020.10.20.
  Genetyka mendlowska: podstawowe pojęcia genetyczne, I i II prawo Mendla. Rozwinięcie mendelizmu: allele wielokrotne, współdziałanie genów. Analiza rodowodów.

  03 Wykład, 2020.10.27.
  Chromosomowa teoria dziedziczności: chromosom, budowa chromosomu, liczba chromosomów, ploidalność, kariotyp, chromosomopatie, determinacja płci, sprzężenie genów.

  Kariotypy człowieka. Materiały do wykładu W03.

  04 Wykład, 2020.11.03.
  Struktura materiału genetycznego: kwasy nukleinowe, materiał genetyczny wirusów, organizacja materiału genetycznego u Prokariota i Eukariota, poziomy upakowania DNA.

  05 Wykład, 2020.11.17.
  Geny: ewolucja definicji genu, zmienność genów, budowa genów u wirusów, geny Prokariota ze szczególnym uwzględnieniem patogenów człowieka, geny Eukariota, struktura mozaikowa, liczba genów u różnych grup organizmów.

  06 Wykład, 2020.11.24.
  Genomy: definicja genomu, wielkość genomu u różnych organizmów, gęstość genów, organizacja genomu Prokariota i Eukariota, ruchome elementy genomu i ich rola w ewolucji.

  07 Wykład, 2020.12.08.
  Przepływ informacji genetycznej: replikacja DNA, transkrypcja i polimerazy RNA, powstawanie mRNA u Eukariota, translacja i kod genetyczny, struktura białek.

  08 Wykład, 2020.12.15.
  Gatunki alternatywne w żywieniu człowieka: ewolucja diety człowieka, gotowanie jako adaptacja, udomowienie głównych zbóż, przykłady gatunków alternatywnych i icj właściwości odżywczych, nutrigenomika i molekularne podstawy żywienia.

  09 Wykład, 2021.01.12.
  Organizmy modyfikowane genetycznie (GMO): definicja GMO, otrzymywanie GMO, wykorzystanie GMO w medycynie, przemyśle i rolnictwie, zagrożenia środowiskowe, zdrowotne, ekonomiczne.

  10 Wykład, 2021.01.19.
  Homo olympicus: co składa się na fenotyp sportowca, jaka jest rola treningu, genetyka „fenotypu sportowca”, testy diagnostyczne, zagadnienia etyczne.