BIOLOGIA MEDYCZNA, KIERUNEK LEKARSKI, SEMESTR 2:

Sylabus: Biologia medyczna 2019/2020

Zasady zaliczania przedmiotu i tematyka zajęć

Punkty i obecności (stacjonarne)

Punkty i obecności (niestacjonarne)

KOLOKWIUM III

Klucz do zadań

KOLOKWIUM IV: Termin zwrotu prac upłynął: 22.05.2020 r.
WYNIKI: do 28.05.2020 r.

Klucz do zadań


EGZAMIN "termin zerowy":
Termin zwrotu prac upłynął: 10.06.2020 r.
WYNIKI: do 22.06.2020 r.

Klucz do zadań06 Wykład, 26.02.2020:
Indukowanie mutacji i ich wykorzystanie w produkcji żywności. Wpływ promieniowania jonizującego i związków chemicznych na organizmy żywe.

11 Ćwiczenia, 03.03.2020; 04.03.2020:
Analiza mutacji punktowych na poziomie DNA i białka. Szacowanie częstości mutacji punktowych. Mutacje punktowe a ewolucja diety człowieka. Mutacje chromosomowe strukturalne. Inżynieria chromosomowa. Mutacje chromosomowe liczbowe i ich rola w powstawaniu gatunków. Klucz do zadań

12 Ćwiczenia, 10.03.2020, 11.03.2020:
Środki mutagenne i ich efektywność. Określanie dawki optymalnej. Środki mutagenne w środowisku człowieka: wykrywanie i zapobieganie skutkom ich działania. Klucz do zadań


07 Wykład, 11.03.2020:
Wykorzystanie gatunków alternatywnych w żywieniu człowieka. Nutrigenomika.

13 Ćwiczenia, 17.03.2020, 18.03.2020:
Metodyka doświadczeń genetycznych na przykładzie gatunków alternatywnych. Udomowienie roślin i zwierząt i wpływ udomowienia na dietę człowieka.

14 Ćwiczenia, 24.03.2020, 25.03.2020:
Identyfikacja roślin leczniczych. Cechy morfologiczne. Identyfikacja metodami molekularnymi. Wykorzystanie roślin leczniczych w przemyśle farmaceutycznym. Gatunek taksonomiczny a gatunek biologiczny. (Klucz do zadań)


08 Wykład, 25.03.2020:
Od zmienności ciągłej do identyfikacji genów. Dziedziczenie cech ilościowych, QTL. Mapowanie cech ilościowych. Identyfikacja genów odpowiadających za cechy ilościowe.

15 Ćwiczenia, 31.03.2020, 01.04.2020:
Metody identyfikacji cech ilościowych. Cechy ilościowe u człowieka. Rola cech ilościowych w ewolucji. Klucz do zadań.
KOLOKWIUM III obejmuje wykłady: GMO (I semestr), wykład 06, 07, ćwiczenia 09-14.

16 Ćwiczenia, 07.04.2020, 08.04.2020:
Metody statystyczne w analizie cech ilościowych. Schemat doświadczenia. Podział zmienności. Testy istotności. Określanie liczby genów odpowiedzialnych za cechę ilościową. Mapowanie QTL. Klucz do zadań


09 Wykład, 08.04.2020:
Homo olympicus. Elementy medycyny sportowej. Testy predyspozycji genetycznych do uprawiania sportu.

17 Ćwiczenia, 21.04.2020, 22.04.2020:
Fenotyp sportowca” — cechy anatomiczne i fizjologiczne. Projektowanie treningu z uwzględnieniem aspektów fizycznych i psychicznych. Klucz do zadań

18 Ćwiczenia, 28.04.2020, 29.04.2020:
Testy DNA w ocenie predyspozycji „sportowych”. Aspekty etyczne testów DNA. Analiza komercyjnych testów DNA pod kątem ich przydatności do oceny zdolności sportowych. Klucz do zadań


10 Wykład, 29.04.2020:
Z Afryki do Europy. Mechanizmy ewolucji ze szczególnym uwzględnieniem ewolucji człowieka.

19 Ćwiczenia, 05.05.2020, 06.05.2020:
Filogeneza człowieka. Gatunki blisko spokrewnione z człowiekiem oraz zróżnicowanie populacji ludzkich.

20 Ćwiczenia, 12.05.2020, 13.05.2020:
Porównanie genomów gatunków z rodzaju Homo. Udział genów „neandertalskich” w genomie Homo sapiens.
KOLOKWIUM IV obejmuje wykłady 08, 09, 10; ćwiczenia 15-20. 15.05.2020.-22.05.2020.