Szanowni Państwo,
zajęcia w semestrze zimowym w roku 2021/2022 odbywają się zgodnie z planami sukcesywnie zamieszczanymi na stronach Wydziału oraz terminarzem spotkań podanym na stronie kursu, który uwzględnia liczbę godzin w semestrze przypadająca na dany przedmiot.

Uprzejmie przypominam, że kolokwia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem MSForms zgodnie z harmonogramem dla poszczególnych kursów.

Materiały do ćwiczeń i wykładów są na bieżąco publikowane na stronie matgen.pl w zakładce kursu. Materiały udostępniane są na licencji CC (dostęp publiczny).


Konsultacje: e-konsultacje oraz

Kornelia Polok: polokkornelia@gmail.com
Roman Zieliński: prof.romanzielinski@gmail.com