Uprzejmie informuję, że zajęcia z genetyki dla Pielęgniarstwa w roku akademickim 2020/2021 odbywają się w trybie zdalnym, we wtorki od 9:45.

Zajęcia odbywają się w aplikacji Teams. W razie problemów technicznych, obowiązuje materiał opublikowany na stronie kursu w dostępie publicznym (CC).
Uprzejmię informuję, że informacje przesyłane na inne adresy mailowe niż podane na stronie matgen.pl nie będą odczytywane. Proszę nie korzystać z czatu w Teams, ani innych adresów mailowych.

TERMINY ZAJĘĆ, KOLOKWIÓW I EGZAMINÓW

Genetyka; kierunek Fizjoterapia

Wykłady: wtorki, 8:00-9:30, zdalnie live (Teams).
Kolokwium 1: 24.11.2020., test, tryb live w godzinach wykładu, 8:15-8:45
Kolokwium 2: 26.01.2021., tryb (live lub asynchronicznie) będzie podany później.

Genetyka; kierunek Lekarski

Kolokwium 1: 08.12.2020., tryb asynchroniczny.
Kolokwium 2: 26.01.2021., tryb live, on line

Egzamin: termin I: 03.02.2021., tryb live, on line.

Biologia i Genetyka; kierunek Kosmetologia

Kolokwium 1: 08.12.2020., tryb live. 15:30-16:00
Kolokwium 2: 19.01.2020., tryb (live lub asynchronicznie) będzie podany później.

Egzamin: termin I: 02.02.2021., tryb (live lub asynchronicznie) będzie podany później.


Konsultacje: e-konsultacje oraz

Kornelia Polok: polokkornelia@gmail.com
Roman Zieliński: prof.romanzielinski@gmail.com