GENETYKA, KIERUNEK FIZJOTERAPIA:

Sylabus

Tematyka wykładów

Punkty i obecności


01 Komórka i cykl życiowy

02 Genetyka mendlowska

03 Chromosomowa teoria dziedziczności

04 Struktura materiału genetycznego

05 GMO

06 Geny

07 Genomy

08 Przepływ informacji genetycznej

09 Markery molekularne

10 Homo olympicus