GENETYKA, PIELĘGNIARSTWO:

Sylabus

Tematyka wykładów i ćwiczeń

Punkty i obecności

01 Homo olympicus

02 Komorka i cykl zyciowy

Ćwiczenia 1/2

03 Genetyka mendlowska

04 Chromosomy i determinacja plci

3/4 Kariotypy czlowieka(ćwiczenia)

3/4 ćwiczenia

05 Struktura materialu genetycznego

06 Geny

5/6 Ćwiczenia

07 Genomy

08 Przeplyw informacji genetycznej

7/8 ćwiczenia

C07_08 Reakcja PCR.pdf

09 Indukowanie mutacji

10 GMO

9/10 GMO(ćwiczenia)