GENETYKA, PIELĘGNIARSTWO:

Sylabus

Tematyka wykładów i ćwiczeń

Punkty i obecności

01 Homo olympicus

02 Komorka i cykl zyciowy

Ćwiczenia 1/2

03 Genetyka mendlowska

04 Chromosomy i determinacja plci

3/4 Kariotypy czlowieka(ćwiczenia)

3/4 ćwiczenia

05 Struktura materialu genetycznego

6

5/6 Ćwiczenia

7

8

7/8(ćwiczenia)

9

10

9/10(ćwiczenia)