BIOLOGIA MEDYCZNA, KIERUNEK LEKARSKI, SEMESTR 2:

Temetyka wykładów i ćwiczeń

Punkty i obecności (niestacjonarne)

Punkty i obecności (stacjonarne)

11 Replikacja DNA

11 Replikacja (cwiczenia)

12 Markery molekularne

12 Markery molekularne(ćwiczenia)

rDNA Pinus

13 Transkrypcja

13 Transkrypcja(ćwiczenia)

14 Translacja

14 Translacja(ćwiczenia)

Biologia Medyczna

Peroksydazy

15 Mutageneza i naprawa

15 Mutageneza i naprawa (ćwiczenia)

16/17 Indukowanie mutacji

16/17 Indukowanie mutacji(ćwiczenia)

18 Wykorzystanie mutacji(ćwiczenia)

19 Homo olympicus

19 Homo olympicus (ćwiczenia)

20