BIOLOGIA MEDYCZNA, KIERUNEK LEKARSKI, SEMESTR 2:

Temetyka wykładów i ćwiczeń

Punkty i obecności

11 Replikacja DNA

11 Replikacja (cwiczenia)

12 Markery molekularne

12(ćwiczenia)

13

13(ćwiczenia)

14

14(ćwiczenia)

15

15(ćwiczenia)

16

16(ćwiczenia)

17

17(ćwiczenia)

18

18(ćwiczenia)

19

19(ćwiczenia)

20

20(ćwiczenia)