BIOLOGIA MEDYCZNA, KIERUNEK LEKARSKI, SEMESTR 1:

Sylabus

01 Ewolucja biologiczna

01 Ewolucja biologiczna (cwiczenia)

02 Komorka i cykl zyciowy

02 Komorka i cykl zyciowy (cwiczenia)

03 Genetyka klasyczna

03 Genetyka klasyczna (cwiczenia)

04 Chromosomy i determinacja plci

04 Chromosomy (cwiczenia)

04 Kariotypy człowieka (cwiczenia)

05 Informacja genetyczna

05 Informacja genetyczna (cwiczenia)

06 Geny

06 Geny (cwiczenia)

07 Markery PCR (cwiczenia)

07 Reakcja PCR (cwiczenia)

08 Genomy

08 Genomy (cwiczenia)

09 GMO

09 GMO (cwiczenia)