TERMINY KOLOKWIÓW:


Biologia Medyczna; Kolokwium 3: 19/20.03.2019
Biologia Medyczna; Kolokwium 4: 14/15.05.2019

Genetyka (Pielęgniarstwo); Kolokwium 1: 27.03.2019
Genetyka (Pielęgniarstwo); Kolokwium 2: 15.05.2019

Konsultacje: wtorki i środy

UWAGA! Egzamin: termin zerowy (Biologia Medyczna)

Stacjonarne: 21.05.2019 godz. 8:00

Niestacjonarne: 22.05.2019 godz. 9:00


UWAGA: (Lekarski, Pielęgniarstwo)
Zgodnie z wcześniejszym planem zajęć, w dniach 16 i 17.04.2019 r. oraz 23 i 24.04.2019 r. nie odbędą się żadne zajęcia. W związku z tym nie ma potrzeby przekładania ani odrabiania zajęć.
Przed Świętami Wielkanocnymi zajęcia odbędą się jedynie w dniach 9 i 10.04.2019 r, a po świętach w dniach 7 i 8.05.2019 r. oraz 14 i 15.05.2019 r. (kolokwium).