TERMINY KOLOKWIÓW:


Biologia Medyczna; Kolokwium 3: 19/20.03.2019
Biologia Medyczna; Kolokwium 4: 14/15.05.2019

Genetyka (Pielęgniarstwo); Kolokwium 1: 27.03.2019
Genetyka (Pielęgniarstwo); Kolokwium 2: 15.05.2019

Konsultacje: wtorki i środy

UWAGA! Egzamin: termin zerowy (Biologia Medyczna)

Stacjonarne: 21.05.2019 godz. 8:00

Niestacjonarne: 22.05.2019 godz. 9:00Pielęgniarstwo, 21.05.2019
Prace do wglądu w godzinach 10:00 - 12:00
Zadania z ćwiczenia 9/10 można przesyłać do 26.05.2019
Po tym terminie oceny zostaną wpisane do usos.