TERMINY KOLOKWIÓW:


Biologia Medyczna; Kolokwium 3: 19/20.03.2019
Biologia Medyczna; Kolokwium 4: 14/15.05.2019

Genetyka (Pielęgniarstwo); Kolokwium 1: 27.03.2019
Genetyka (Pielęgniarstwo); Kolokwium 2: 15.05.2019

Konsultacje: wtorki i środy

UWAGA! Egzamin: termin zerowy

Stacjonarne: 14.05.2019

Niestacjonarne: 15.05.2019